Vart vänder jag ?

Klagomåls rutiner i Förskolan Selma: 

 

Skollagen 4 kap. 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Handlingsplan för klagomåls rutiner;

-        Prata med avdelnings ansvarig

-        Prata med förskolechef

-        Lämna in skriftligt beskrivning på ärendet. Ni kan lämna det på brevlådan framför styrelse kontoret eller maila det till info@selmapedagogik.org

-        Förskolechefen informerar ledningen eller huvudman om ärendet och diskuteras under veckomötet sedan görs en återkoppling med berörda part om situationer. Vid anonyma klagomål meddelas enbart åtgärder som har tagits på informationstavlan.

-        Förskolechefen samlar all information dokumenterar, granskar uppföljning och åtgärder som har tagits.

-        All klagomål från personal om personal lämnas in till förskolechefen.

-        Klagomål om förskolechef  lämnas till huvudman även detta skriftligt till info@selmapedagogik.org

Klagomål

Copyright © 2016 by Selmapedagogik All Rights reserved