Veckans meny

Mat i förskolan

Maten till Selma levereras från Förskolan Emilia där Selma Pedagogik har sitt eget kock och kök. Vi följer efter Göteborg Stads rekommendationer ligger nedan och följer Eu s förordningar och har egenkontroll system i köket.

Vi hoppas era barn uttnyttjar av maten!


MÅL Barnen i förskolan ska serveras god, vällagad och näringsriktig mat. Måltiden ska vara en integrerad del i det pedagogiska arbetet. Goda matvanor ska grundläggas i en trivsam och lugn måltidsmiljö.


ANSVAR Ansvaret för att barnens matbehov tillgodoses vilar på den som är chef för verksamheten.


NÄRINGSREKOMMENDATIONER Barnens behov av näringsämnen och energi under sin dag i förskolan är 65–75 % av det totala behovet vid heldagsomsorg. Fördelningen av dagens energiintag, bör ske enligt följande:
Frukost 20–25 %
Mellanmål förmiddag 5–10 %
Lunch 25–35 %
Mellanmål eftermiddag 10–15 %

 

MÅLTIDENS SAMMANSÄTTNING Lunchmåltiden ska bestå av varmrätt, grönsaker samt bröd och matfett med högst en tredjedel mättat fett. Till maten serveras lättmjölk med vatten som alternativ. Som hjälpmedel vid serveringen ska tallriksmodellen användas. Alternativa rätter ska erbjudas dem, som av religiösa, etiska eller medicinska skäl inte kan äta alla rätter. Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön får aldrig ingå i den mat som serveras. Tonvikten på mellanmålet under eftermiddagen ligger på mjölk/mjölkprodukter, smörgås med pålägg, frukt eller grönsak.


MÅLTIDSORDNING De minsta barnen, 1–2 år, behöver äta ofta. Det bör inte vara mer än 2–2,5 timmar mellan deras måltider. De äldre barnen klarar av att ha 3–3,5 timmar mellan måltiderna. En lämplig fördelning av antalet mål och typ av måltid över dagen kan se ut enligt följande:

Frukost kl 08.00
Mellanmål, t.ex. frukt kl 10.00
Lunch kl 11.30
Mellanmål kl 14.00–14.30
Fruktstund kl 16.00–17.00


MÅLTIDSMILJÖ OCH PEDAGOGISK MÅLTID Måltiden ska ge goda matvanor och lära barnen att steg för steg, börja äta allsidig och varierad kost. I allt detta är vuxna förebilder. Måltiden ska också ge träning i finmotorik. Måltiden kan vara ett tillfälle till lärande i matkultur men även ett tillfälle att träna till exempel språkutveckling och social samvaro.

 

LIVSMEDELSHYGIEN För de produktions- och serveringskök som lagar och/eller serverar mat gäller att EU:s förordning följs. Detta innebär bland annat att köken ska bedriva en fungerande och dokumenterad egentillsyn över verksamheten: Egentillsynen ska utgå ifrån ett egenkontrollprogram. Färdiglagad mat ska varmhållas i max 2 timmar och måste hålla minst 60 grader under hela varmhållningstiden. Särskilt viktigt är det vid leverans till mottagningskök.


KOMPETENS Enligt EU:s förordning ska alla anställda som beställer och hanterar mat vara välinformerade och insatta i kostens betydelse för hälsan, även förskolepersonalen. Personal som tillagar maten ska ha god kompetens i matlagning, diet- och allergikost, hygienfrågor samt bemötande. Ny forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande kompetensutveckling är nödvändig.UTVÄRDERING Utvärdering av verksamheten sker genom de kvalitetsmätningssystem som Göteborgs Stad beslutat om.

Copyright © 2016 by Selmapedagogik All Rights reserved