Om oss 20/21

Förskolan Emilia är en fristående förskola som drivs som en ekonomisk förening. Vi finns i Västra Hisingen, på Köldgatan. Vi har en stor och trygg utegård som är öppen för fantasi och ligger tryggt belägen i området. Vi har flera rum inomhus samtidigt som vi använder utomhus miljön kontinuerligt i form av utflykter. På förskolan har vi en stor ateljé som barnen kan ta friheten till och arbeta och utveckla. Vi arbetar i små grupper och projekt där barnets intresse och behov ses som utgångspunkt enligt läroplanen Lpfö 18. Detta leder till ett lugnt och behagligt arbetsklimat vilket vi tror påverkar barnens inlärning och utveckling positivt. Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia- filosofin och tror på det kompetenta självständiga barnet. Vi har 30 inskrivna barn på två avdelningar: Uppfinnarna och Vännerna. Vi är totalt sju pedagoger som arbetar på förskolan. Vi har även ett eget kök och utbildad kock som förbreder maten med kärlek och gör maten till barnens favorit där barnens inflytande får påverkar matens innehåll.

Det är vi som arbetar på Förskolan Emilia


Avdelning Uppfinnarna: Nawel,Cecilia, Olga och Touraya.

Avdelning Vännerna: Elisabeth, Baris och Sehri.

Kock: Kevser 

Lokalvårdare: Mona

Förskollärare: Cecilia

Förskolerektor: Louice

Styrelsesamordnare: Selcuk 

Våra kontaktuppgifter:

Förskolan Emilia

Köldgatan 22 a

418 38 Göteborg

Telefonnummer:

mobil: 0769-474343.

Mailadress: emilia@selmapedagogik.org

Copyright © 2016 by Selmapedagogik All Rights reserved