Förskolan Emilia

Om Förskolan
På förskolan Emilia möts du av glädje, nyfikenhet och engagemang! Vi är en sammansvetsad personalgrupp som trivs i varandras sällskap och denna gemenskap smittar av sig till våra barn. Vi har en utegård med bland annat gungor, klätterställning och lekstuga som lockar till lek och samspel. Förskolan Emilia ligger i en mångkulturell stadsdel och detta ser vi som en tillgång då det öppnar upp för härliga möten och på sikt också en ökad tolerans mot de människor vi möter. Vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor så att barnen redan från ung ålder ska få kunskap om och känna värdet i att alla människor ska behandlas med respekt. På förskolan finns det två avdelningar: Uppfinnarna (ålder: 1-3 år) och  Vännerna (ålder: 4-6 år). I dagsläget är vi sju pedagoger, en lokalvårdare och kock som arbetar på förskolan. Vi erbjuder öppettider utifrån föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.

Pedagogik
Vi arbetar utifrån Reggio Emilia- filosofin där ateljén och skapandet är i fokus. Vi ser mötet med ett nytt slags material som något otroligt spännande och det är härligt att få uppleva detta tillsammans med barnen i den skapande aktiviteten. Vi tror att genom sång och musik så kan det ske en språkutveckling hos barnen vilket kan öka både barnens språkförståelse samt deras ordförråd. Därför arbetar vi mycket med sångsamlingar och rörelselekar till musik vilket brukar vara väldigt uppskattat hos barnen.

Föräldrarsamverkan

Vi arbetar mycket med ansvar och inflytande och detta syftar till att all personal samt vårdnadshavare och barn ska känna delaktighet och gemenskap här på förskolan. Vi lägger stor vikt vid ett aktivt deltagande och dialog. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och er vårdnadshavare och vi verkar som ett komplement till hemmet. Ni vårdnadshavare blir delaktiga i förskolans verksamhet genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra gemensamma aktiviteter. På förskolan råder en öppen och demokratisk miljö där alla tar sitt ansvar för att bidra till en så givande och trygg verksamhet som möjligt. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar” (Lpfö, rev. 2016, s. 8).

Ansök Om Plats

Ansökan till förskolan sker via ansökningsblanketten som finns som en länk på hemsidan. Blanketten skickas till förskolan via e-post. Ni kan även komma in till förskolan och fylla i en blankett på plats. Antagning till förskolan sker i tur och ordning enligt vårt kösystem samt genom syskonförtur.

Copyright © 2016 by Selmapedagogik All Rights reserved