Förskolan Emilia vår projekt :

Avdelningen Nyckelpigan: Även denna termin fortsätter Nyckelpigan med Babblarna. Denna gång får barnen på nyckelpigan besöka ” Daddas bondgård”

Avdelningen humlan: Även denna termin fortsätter Humlan med Vännerna i Kungaskogen.  Denna gång får ”Snick och Snack reser till rymden” .

Barnen i förskolan genom sitt inflytande och intresse styr hur innehållet på HUR vi arbetar.

Pedagogerna har i fokus på denna projekt att arbeta utifrån  lpfö 2010 

 • Alla barn får ett reellt inflytande på arbettsätt och andra verksamhetens innehåll.
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • uvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Utveckla sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap..
 • Urskilja, utforska, dokumentara om naturvetenskap.
 • Förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter djur.
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Rytmik

Vår Odlingslåda

Denna våren har vi haft temat Djur och natur. Den 15 maj köpte vi in delarna till plantkragen och jord. Fröknarna monterade lådan och barnen hjälpte till att hälla i jorden.
Några dagar senare satte vi frön tillsammans med barnen. I odlingslådan planterade vi gurka, tomat, sallad, chili, jordgubbar, paprika, majs och rädisor.
Varannan dag har barnen varit med och vattnat i odlingslådan och fått se hur grönsakerna växte. Vi har plockat rädisor och sallad och lagt på våra smörgåsar på mellanmålet.
Barnen har fått uppleva hur de själva kan odla och skörda egna grödor.
Copyright © 2016 by Selmapedagogik All Rights reserved